Hos advokaterne i 360 Law Firm oplever man på første hånd, hvordan internationale koncerners interesse for Danmark smitter positivt af på danske virksomheders regnskaber.

”En aktiv indsats med at sikre international interesse for Danmark som erhvervsnation på områder som vedvarende energi, datacentre, og ikke mindst ved at have søsat store infrastrukturprojekter, der kommer til at binde Danmark endnu bedre sammen med resten af Europa, er alt sammen med til at skabe vækst rundt om i landet. Ikke mindst hos os,” lyder det fra Mette Gade, der er CEO og partner i advokatfirmaet 360 Law Firm, et advokatkontor, der har specialiseret sig i at kunne hjælpe selv meget store internationale koncerner med at etablere sig i Danmark.

Hos 360 Law Firm oplever man særligt succes med at sikre, at de internationale koncerner, der vælger Danmark til, kan etablere sig og komme ordentligt fra start på et, for dem, nyt marked,

”I 360 Law Firm har vi specialiseret os i at hjælpe internationale koncerner med at etablere sig på nye markeder, herunder også i Danmark. Og her er det faktisk afgørende, at vi arbejder med os selv løbende for ikke at blive for specialiserede inden for enkeltstående juridiske områder.

For netop det at sikre, at internationale koncerner på den mest enkle måde kan etablere sig i Danmark, kræver, at man som rådgiver kan se sig fri af faste rammer og faglige specialer, og anskue kunderne i den helhed, som deres forretninger er og ikke mindst den kontekst, de driver dem i, forklarer hun.

Fokus på kundeservice skaber udgangspunktet for vækst
”Når vi møder vores kunder første gang, så er det ofte fordi, de har planer om at etablere sig i Danmark eller i et af vores nabolande. Og der er det afgørende, at vi kan hjælpe dem med at gøre det så enkelt som muligt for dem at vælge Danmark til. Der spiller god kundeservice en særlig rolle,” forklarer Mette gade,

”Og selvom det vi leverer er komplekse løsninger, der ikke en til en kan sammenlignes med at sælge en ny bil eller levere god service på en restaurant, så er det lige så afgørende for vores bundlinje som hos bilforhandleren og restauratøren. Der hvor vi adskiller os mest med hensyn til kundeservice, er, at den gode kundeoplevelse, ikke kun kommer vores egen bundlinje til gode, men også vores kunders og ikke mindst samfundets. For hver gang en international virksomhed vælger Danmark til, så har det været i tæt konkurrence med vores nabolande. Det er et kapløb, hvor det hele tiden handler om at være det land, der er mest attraktivt at drive forretning i. Og i sidste ende går det vindende land ud med skatteindtægter og arbejdspladser.”

Vækst fra infrastrukturprojekter og muligheder i havvind
I kundeporteføljen hos 360 Law Firm finder man blandt andre de internationale koncerner SICE og COBRA, der i fællesskab arbejder på Femern Bælt-tunnelen i et konsortium, som 360 Law Firm har hjulpet med at etablere.

Her var opgaven ikke så meget at få dem til at se fordelene i Danmark, da opgaven i sin natur skal løses her, men at sikre at de har de optimale forhold til at udvide deres aktiviteter i landet på sigt. Det sker ved at have en helhedsorienteret tilgang til kunderne og blandt andet hjælpe med at sikre at man også etablere et stærkt netværk, forklarer hun.

”Vi ser på samme måde store muligheder i de nye udbud på havvind, hvor internationale koncerner vil komme i spil til at skulle løse de mange opgaver, der skal realisere de seks store havvindmølleparker. Her er det også vigtigt, at vi bidrager til, at de kan sikre jobskabelse og skatteindtægter på den korte bane, men også se på, hvordan vi i samspil kan sikre dem udvikling på den længere bane. Det tror jeg både virksomhederne, der kommer hertil og de områder, som de slår sig ned i, vil få mest ud af. Og det er helt sikkert et område, hvor vi gerne vil bidrage til at det nye vindeventyr med vores ekspertise.”

Fra brandslukkere til strategiske rådgivere
”Vi er meget bevidste om, at vores kunder driver forretninger, og at vi udover at rådgive om konkrete juridiske udfordringer også skal bidrage med indsigter, som de kan implementere i deres strategiske arbejde og derigennem skabe nye forretningsmuligheder. Alt for ofte oplever vi, at advokater sætter sig selv i en position, hvor de blot bliver brandslukkere og ikke formår at udnytte det potentiale, der er i at levere ind til hele kundens forretning. Det sker, hvis man specialiserer sig alt for meget og opdeler sin organisation i videnssiloer, der afholder den enkelte partner fra at kunne tilbyde kunderne en helhedsorienteret rådgivning.”

”Det er alt andet lige sjovere at bidrage til udvikling og strategisk samarbejde, frem for bare at være brandslukkere. Det både sjovere for den enkelte rådgiver, for vores bundlinje, men også for vores kunders forretning, der får en meget mere værdifuld rådgivning,” slutter Mette Gade.

Om 360 Law Firm og Mette Gade
Mette Gade er CEO og partner i 360 Law Firm, som hun har stiftet sammen med bestyrelsesformand og partner i 360 Law Firm, Ulrik Fleischer-Michaelsen i 2020.

Man har siden starten haft fokus på at udvikle et advokatkontor, der turde gøre tingene anderledes. Nogle ting til fordel for kunderne, fx tankegangen om at nedbryde branchens klassiske siloer. Andre til fordel for medarbejderne, fx at undgå klassisk hierarkisk organisering og muliggøre et balanceret arbejdsliv.

Mette kommer med en lang erhvervskarriere fra Nordea, før hun tog skiftet til advokatbranchen. Hun har desuden undervist og skrevet lærebøger til finansielle uddannelser.

Om årsregnskabet 2023
360 Law firm har netop offentliggjort sit seneste årsregnskab, og kan igen i år fremvise en tilfredsstillende vækst på ca. 9 pct. målt på omsætning i forhold til året før. Væksten er igen i år hovedsagelig organisk, der er et bevis på, at man formår at komme hele vejen rundt om kunderne og tilbyde stadig mere helhedsorienteret rådgivning. Selvom virksomheden stadig er ung, så har en stor del af kunderne været med siden opstarten i 2020.

For yderligere kommentarer til årsregnskabet
Mette Gade, CEO og partner, 360 Law Firm
Mail: meg@360-lawfirm.com
Tlf.: 52 10 26 49