Et stærkt netværk er afgørende for
360 Law Firms fortsatte succes. Ikke fordi det er en kilde til ny forretning, men fordi det giver et helt unikt tilbud til kunderne, der ikke bare kommer for at få juridisk rådgivning, men også kan styrke deres forretninger gennem det netværk, som de gennem 360 Law Firm får adgang til.

Kan du se værdien i en rådgiver med et stærkt netværk?

Har du spørgsmål til, hvordan vi arbejder med at aktivere vores netværk til fordel for vores kunder, så kan du altid række ud til Ulrik Fleischer-Michaelsen.

Kontakt ham på ufm@360-lawfirm.com for at for et kaffemøde – du går formentlig fra mødet ikke bare en ny kontakt i dit netværk, men også nye muligheder og masser af idéer til, hvordan 360 Law Firms netværk kan bidrage til din forretnings udvikling.

Som kunde i 360 Law Firm er noget af det vigtigste, man får adgang til, et stærkt netværk, der rækker langt ud over Danmarks grænser. Partner og medstifter i 360 Law Firm, Ulrik Fleischer-Michaelsen, har snart 40 års erfaring som advokat, og som et aktivt netværksmenneske har han i dag udbygget et særdeles vidtrækkende professionelt netværk inden for de fleste industrier og på tværs af landegrænser.

360 Law Firms kunder får adgang til et globalt netværk
”Vi er ikke bare juridiske specialister, men et full-service advokatkontor med et stærkt netværk af eksperter inden for vores kunders brancher. Det betyder, at vi kan engagere os i vores kunders forretninger og de industrier, som de agerer i. For i dag er det er ikke længere nok blot at tilbyde kunderne isoleret juridisk viden. Man skal kunne se rådgivningen i sammenhæng med kundernes forretninger og den omverden, som de opererer i. Som erfarne rådgivere for topchefer og multinationale selskaber, der ønsker at etablere sig i Danmark, så har det været meget naturligt, at vi med 360 Law Firm sætter vores netværk endnu mere i spil til fordel for vores kunder, end jeg tidligere har set det gjort,” fortæller Ulrik Fleischer-Michaelsen.

Det betyder, at 360 Law Firm i dag sørger for at aktivere netværket for kunderne ikke bare i en dansk kontekst, men også ude i verden, hvor man samarbejder tæt med ambassader, erhvervsfremmeorganisationer og selvfølgelig kunderne, der på sigt også ofte tager netværket til sig og aktivt tager del i det, ved at danne relationer på tværs, hvor det skaber værdi for dem.

”Det er vigtigt, at vi ser vores kunder. Vi tager os tid til at lære de personer vi samarbejder med at kende, og vi har interesse for og er nysgerrig på at dykke ned i de organisationer, som de repræsenterer. Jeg har erfaret, at en naturlig nysgerrighed er afgørende, hvis man vil have et godt samarbejde. Uanset om det er som kollegaer eller i rådgiver-kunde-relationen. Derfor betyder det også, at vores kunder, der træder interesserede ind i netværket, de forbliver kunder, og vores relationer bliver endnu stærkere. Det gør, at vores juridiske rådgivning hele tiden bliver endnu bedre – forstået på den måde, at vi bliver endnu bedre til at tilpasse den til den enkelte kundes forretning, og så vi kan tilbyde dem stadig mere i form af et styrket netværk af relevante aktører på deres forretningsområde. Den merværdi er vi meget opmærksomme på at tilføre vores rådgivning.”

Det er et bredt netværk, der går i dybden
”Hos 360 Law firm ser vi muligheder i at være åben og interesseret i den gode dialog,” understreger han. Og det er ikke bare Ulrik Fleischer-Michaelsen og medstifter Mette Gade og partnerkredsen i 360 Law Firms, der motiveres til at tage aktiv del i at udbygge netværket,

”Fordi det er afgørende for os at kunne tilbyde vores kunder adgang til et unikt netværk, så gør vi meget ud af, at det ikke kun er de erfarne kræfter i 360 Law Firm, der får mulighed for at komme at netværke i de fora, der giver mening vores kunder. Vi gør en dyd ud af, at vi alle i organisationen kan bidrage til, at vores fælles netværk bringer endnu mere værdi til vores kunder end vores juridiske løsninger og rådgivning isoleret.”

Derfor er 360 Law Firm i dag også repræsenteret i mange professionelle netværk. Nogle har man endda været med til at stifte, som for eksempel Datacenterindustrien, hvor Ulrik Fleischer-Michaelsen siden stiftelsen selv har været en del af bestyrelsen.

”Jeg kan ikke understrege det nok, at netværk er den særlige ingrediens, der gør det muligt at gøre jura til noget, der ikke bare er en udgift for vores kunder, men faktisk en investering i deres udvikling og vi oplever at være rådgivere, der ikke bare kan være med til at få problemer løst. I stedet får vi en rolle, hvor vi kan være med til at skabe udvikling. Det er forfriskende og noget, som vores kunder vælger os til på grund af – også når valget står mellem os og væsentligt større kontorer i branchens,” slutter Ulrik Fleischer-Michaelsen.